רשימת הכוללים

רשימת הכוללים

בית המדרש להלכה בהתיישבות הוקם כדי להעמיק את הידיעות בנושא המצוות התלויות בארץ לאחר קרוב לאלפים שנה בהן לא ניתן היה לקיימן. בראש ובראשונה נדרש לימוד מעמיק של תלמידי חכמים השוקדים על הסוגיות בש"ס ובפוסקים, בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים ומהם תצא ההוראה לכלל ישראל. על יד בית המדרש המרכזי פועלים כחמשה עשר כוללי-לימוד ברחבי הארץ שעיקר מגמתם עיסוק בסוגיות אלה. למעלה ממאתיים וחמישים תלמידי חכמים שוקדים על תלמודם ומהווים כתובת עבור כלל הציבור בנושא המצוות התלויות בארץ. בין הפונים אלינו נמנים רבנים ומורי הוראה, חקלאים, בעלי בתים ועקרות בית. כוללים אלו מפיצים את תורתה של ארץ ישראל בארץ ומחוצה לה. בראש המפעל החשוב עומד הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א שמשך שנים ארוכות היה תלמידו ויד ימינו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ונושא זה הוא בבת-עינו.

כולל רמת בית שמש

ראש הכולל – הרב זאב צימרמן

כולל בוקר "מאור יצחק"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הרב יעקב יצחק בודנר ז"ל

ראש הכולל – הרב הרב מתתיהו סטאר

כולל אחה"צ "קנין אברהם"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הר"ר אברהם הררי ז"ל

ראש הכולל – הרב בנימין דרייפוס

כולל ערב "בית הלל"

גאולה, ירושלים

לע"נ הרב הלל ב"ר יהושע זצ"ל

ראש הכולל – הרב בנימין דרייפוס

 

כולל ערב "אהל אברהם ומשה"

רמת שלמה, ירושלים

להצלחת אברהם בן רות פיצ'וטו ומשפ'

ולהצלחת משה בן רות פיצ'וטו ומשפ'

ראש הכולל – הרב נתנאל נוימן

כולל ערב "בית מאיר ומרדכי"

ביתר עילית

ע"ש הרה"ח ר' מאיר אריה ובנו הרה"ח ר' מרדכי רייז ז"ל

ראש הכולל – הרב דוד הירשמן

כולל ערב "בית נתן אהרן מרדכי"

קרית ספר, מודיעין עילית

להצלחת נתן אהרן מרדכי בן ליאו חיים רבינוויץ ומשפ'

ראש הכולל – הרב רבינוביץ

כולל ערב "אהל שרה"

הר נוף, ירושלים

ע"ש מרת שרה עליזה טובה הררי ע"ה

ראש הכולל – הרב מיכאל גלעדי

 

כולל ערב "זכרון נתן אהרון"

ארזי הבירה, ירושלים

לע"נ ר' נתן אהרן ב"ר משה שמואל שטרן ז"ל

ראש הכולל – הרב שמשון רוט

 

כולל ערב "בית אברהם"

הר נוף ירושלים

להצלחת אברהם בן רחל דיין ואברהם בן שרה כפיף

ולהצלחת כל השותפים.

לע"נ מנחם בן אליס מזר ז"ל

לע"נ יצחק בן ניזחה

 ראש הכולל – הרב יוסף מאירוביץ

כולל ערב "משכן רותם"

בית שמש

ע"ש הר"ר שכנא רותם ז"ל

ראש הכולל – הרב בצלאל גודלבסקי

כולל ערב "משכן שילה"

נוה יעקב, ירושלים

לע"נ הרב שמואל יצחק שטרן ז"ל

ראש הכולל – הרב שמואל רוטנברג

כולל ערב "משנת משה"

אחוזת ברכפלד, מודיעין עילית

ע"ש הר"ר משה ריינמן ז"ל

 ראש הכולל – הרב ישראל צימרמן

כולל ערב "צמד לציון"

רמות א', ירושלים

להצלחת דניאל עזרא בן לאה סבא ומשפחתו

משה בן לאה סבא ומשפחתו

ציון דוד בן פורטנה שרם ומשפחתו

ציון דוד בן פלורה שושנה שרם ומשפחתו

ראש הכולל – הרב אברהם פלאם

 

כולל משכימי קום "זכרון משה"

הר נוף, ירושלים

לע"נ הרב משה יוסף בן הרב שמעיהו זצ"ל

ראש הכולל – הרב מיכאל גלעדי

כולל ימי שישי ושבת "תרומת כהן"

הר נוף, ירושלים

לע"נ הרה"ג הרב קלמן כהנא זצ"ל

ראש הכולל – הרב מרדכי דוד איתמר

כולל יום שישי "דעת משה"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הר"ר משה הגר ז"ל

ראש הכולל – הרב פנחס ועקנין