רשימת הכוללים

רשימת הכוללים

בית המדרש להלכה בהתיישבות הוקם כדי להעמיק את הידיעות בנושא המצוות התלויות בארץ לאחר קרוב לאלפים שנה בהן לא ניתן היה לקיימן. בראש ובראשונה נדרש לימוד מעמיק של תלמידי חכמים השוקדים על הסוגיות בש"ס ובפוסקים, בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים ומהם תצא ההוראה לכלל ישראל. על יד בית המדרש המרכזי פועלים כחמשה עשר כוללי-לימוד ברחבי הארץ שעיקר מגמתם עיסוק בסוגיות אלה. למעלה ממאתיים וחמישים תלמידי חכמים שוקדים על תלמודם ומהווים כתובת עבור כלל הציבור בנושא המצוות התלויות בארץ. בין הפונים אלינו נמנים רבנים ומורי הוראה, חקלאים, בעלי בתים ועקרות בית. כוללים אלו מפיצים את תורתה של ארץ ישראל בארץ ומחוצה לה. בראש המפעל החשוב עומד הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א שמשך שנים ארוכות היה תלמידו ויד ימינו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ונושא זה הוא בבת-עינו.

כולל בוקר "מאור יצחק"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הרב יעקב יצחק בודנר ז"ל

ראש הכולל – הרב הרב מתתיהו סטאר

כולל אחה"צ "קנין אברהם"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הר"ר אברהם הררי ז"ל

ראש הכולל – הרב בנימין דרייפוס

כולל משכימי קום "זכרון משה"

הר נוף, ירושלים

לע"נ הרב משה יוסף בן הרב שמעיהו זצ"ל

ראש הכולל – הרב מיכאל גלעדי

 

כולל יום שישי "דעת משה"

הר נוף, ירושלים

ע"ש הר"ר משה הגר ז"ל

ראש הכולל – הרב ועקנין

כולל יום שישי "תרומת כהן"

בני ברק

לע"נ הרה"ג הרב קלמן כהנא זצ"ל

ראש הכולל – הרב מרדכי דוד איתמר

כולל יום שישי "מעיני הישועה"

רמות, ירושלים

לע"נ ישועה ששון בן שרה

ראש הכולל – הרב מרדכי דוד איתמר

אהל שרה

רשת כוללי ערב

ע"ש מרת שרה עליזה טובה הררי

כולל ערב "בית הלל"

גאולה, ירושלים

לע"נ הרב הלל ב"ר יהושע זצ"ל

ראש הכולל – הרב בנימין דרייפוס

 

כולל ערב "אהל אברהם ומשה"

רמת שלמה, ירושלים

להצלחת אברהם בן רות פיצ'וטו ומשפ'

ולהצלחת משה בן רות פיצ'וטו ומשפ'

ראש הכולל – הרב נתנאל נוימן

כולל ערב "בית נתן ונח"

קרית ספר, מודיעין עילית

להצלחת נתן אהרן מרדכי בן ליאו חיים רבינוויץ ומשפ'

ולהצלחת נח בן ליאו חיים רבינוויץ

ראש הכולל – הרב מאיר רבינוביץ

כולל ערב "בית שמואל משה"

הר נוף, ירושלים

לע"נ ר' שמואל משה ב"ר מאיר גלר ז"ל

ראש הכולל – הרב מיכאל גלעדי

 

כולל ערב "זכרון נתן אהרון"

ארזי הבירה, ירושלים

לע"נ ר' נתן אהרן ב"ר משה שמואל שטרן ז"ל

ראש הכולל – הרב שמשון רוט

 

כולל ערב "בית אברהם"

ביתר עילית

להצלחת אברהם בן רחל דיין ואברהם בן שרה כפיף

ולהצלחת כל השותפים.

לע"נ מנחם בן אליס מזר ז"ל

לע"נ יצחק בן ניזחה

ראש הכולל – הרב דוד הירשמן

כולל ערב "בית אליהו"

רמת בית שמש

להצלחת רבי אליהו ומשפחתו

ראש הכולל- הרב זאב צימרמן

כולל ערב "בית מרדכי שלמה"

נוה יעקב, ירושלים

לע"נ ר' מרדכי שלמה ב"ר נחום וונגרובסקי ז"ל

ראש הכולל – הרב שמואל רוטנברג

כולל ערב "יקום פורקן"

הר נוף, ירושלים

לע"נ ר' אליהו ב"ר יעקב כוכב ז"ל

ראש הכולל – הרב מאירוביץ

כולל ערב "צמד לציון"

רמות א', ירושלים

להצלחת דניאל עזרא בן לאה סבא ומשפחתו

משה בן לאה סבא ומשפחתו

ציון דוד בן פורטנה שרם ומשפחתו

ציון דוד בן פלורה שושנה שרם ומשפחתו

ראש הכולל – הרב אברהם פלאם

 

כולל ערב "גאולת עולם"

נווה יעקב, ירושלים

להצלחת גרייס בן דולי ומשפ'

ראש הכולל – הרב יוסף אידלשטיין