רבני בית המדרש והצוות המקצועי

רבני בית המדרש והצוות המקצועי

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ראש בית המדרש

עומד בראש בית המדרש עשרות בשנים בהם פעל ופועל ללא לאות להפצת תורת הארץ  ולעידוד לימוד סדר זרעים ומצוות התלויות בארץ ולהחדרת קיומם בכל שדרות העם, ממנו יתד וממנו פינה לטיהור שווקי ארץ ישראל מטבל וערלה ואיסור ספיחין בשביעית.  תלמידו המובהק ויד ימינו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל במשך כארבעים שנה,  מחבר סדרת הספרים "ישא יוסף", תשובות ופסקים ממורו ורבו, ספרים אלו נתקבלו  כפסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל לאור הסכמתו של  מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א אשר מציין כי ראוי הוא הגר"י לסמוך עליו וכל דבריו נכונים. מקובל בקרב כל העדות והחוגים כבר סמכא בענייני מצוות התלויות בארץ ומשמש כתובת  לעניינים אלו הן לגדולי הדור וגדולי הרבנים והן לחקלאים ולעם שבשדות. בוגר ישיבת כרם ביבנה ואף כיהן שם כמורה הוראה.

חזונו של הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

"שלא יהיו ילד וילדה מדן ועד באר שבע שלא יהיו בקיאין בהלכות התלויות בארץ"

הרב טבאל

הרב שאול רייכנברג שליט"א

ממונה על קרן המעשרות ועורך אחראי במכון להוצאת ספרים של בית המדרש

רב פוסק מהמומחים הגדולים להלכות מצוות התלויות בארץ, המהווה כתובת לכל שאלה ובעיה בהלכות אלו בארץ ובעולם לאנשים פרטיים בעניניהם הפרטיים, וכן לרבני הישובים, מיעץ ומורה בהנגשת פתרונות הלכתיים לשאלות המתעוררות בשדה לאור ההתפתחות הטכנולוגית
מחבר ספרי "משפטי ארץ" על הלכות שביעית, ערלה, חלה וכלאים  אשר הוא מספרי היסוד להלכות זרעים ועל פסקיו נסמכים רבים. ופירוש דברי שיר על משניות סדר זרעים.

הרב מתתיהו סטאר שליט"א

ראש כולל

מכהן כראש כולל בוקר, ומורה הוראה בבית המדרש בשפה האנגלית.
לומד מן המניין בבית המדרש למעלה מעשר שנים ואף קנה לעצמו בקיאות וידע רב בהלכות אלו.

ד"ר משה זקס

מנהל השלוחה המדעית

מנהל השלוחה המדעית של בית המדרש במשך עשרות שנים ואף חתום על מחקרים רבים המאפשרים לחקלאי לשמור ולקיים מצוות אלו על פי ההלכה.
הרב משה זקס מתקרב לשנתו התשעים בלעה"ר ולמרות זאת ממשיך הוא בעבודתו היום יומית בהכנת לוחות הערלה השביעית ואף לוח הביעור.
ד"ר זקס מדריך את הלומדים והחוקרים בהבנת מושגים שונים, ואף משמש במשך כל שעות היום והלילה כמענה למורי ההוראה בעניינים שונים הצצים ועולים.

הרב רון שרון

יו"ר ההנהלה

הרב רון שרון משמש כיו"ר בהתנדבות של הנהלת בית המדרש להלכה בהתיישבות מזה עשרים שנה. לצד תרומתו לבית המדרש מנהל הרב רון חברה העוסקת בגידול חקלאי ובשיווקו בארץ ובעולם. נסיונו העשיר הן בניהול והן בגידול חקלאי מסייעים לו בפיתוח ובשכלול פעילות ביהמ"ד לאורך השנים ובמתן מענה לצרכים העולים "מן השטח". הרב רון שרון למד שנים רבות כאברך בבית המדרש ואף כיום חרף עיסוקיו הרבים מקפיד הוא לעמול ולעסוק בלימוד והפצת הלכות ומצוות התלויות בארץ.