אנחנו מאמינים

שניתנה בידנו הזכות והחובה כאחת להעמיק את הקשר המיוחד של העם היהודי עם ארצו. קשר זה מתבטא במצוות המיוחדות התלויות בארץ. חזוננו הוא לפעול לביטוי קשר זה בכל שדרות העם בארץ ובעולם.

אודות בית המדרש

בית המדרש להלכה בהתיישבות – "אמונת איש",  הינו מכון מחקר תורני-מדעי ייחודי בתחום מצוות התלויות בארץ. המכון נוסד על ידי הגאון הרב קלמן כהנא זצ"ל, אשר שימש כרב הקיבוץ 'חפץ חיים' והיה מתלמידיו המובהקים של החזון-איש זי"ע. כיום עומד בראשו הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א, מתלמידיו המובהקים של פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

בית המדרש שם לו למטרה להעלות על נס את לימוד מצוות התלויות בארץ בקרב הציבור בארץ ישראל ובעולם כולו.  הקשר המיוחד של העם היהודי לארצו מתבטא בתפילות, געגועים המועברים מאב לבן ואינספור סיפורים על דמויות מופת שהותירו הכל מאחור ופעלו לעלות לארץ ישראל. התורה עצמה מייחדת מצוות המבטאות את אותו חיבור מופלא בין עם ישראל לארצו ואת חיבתו של הקדוש ברוך הוא אליה.

אלו מכונות: "מצוות התלויות בארץ". בדורות האחרונים זכינו לשוב לארצנו וליישב את אדמתה. המצוות התלויות בארץ כמו קמו לתחייה והוטלה עלינו החובה והזכות ללמדן וליישמן לעצמנו ולדורות הבאים. בית המדרש הגבוה להלכה בהתיישבות פועל רבות בתחום זה.

תחומי העשיה

כוללי אברכים

בית המדרש המרכזי להלכה בהתיישבות ממוקם במבואותיה של שכונת הר נוף בירושלים. בנוסף לו קיימות מסגרות לימוד בכל רחבי הארץ. בכל אלו עוסקים עשרות תלמידי חכמים בשעות היום והלילה בלימוד מעמיק של פרטי הדינים וההלכות של המצוות התלויות בארץ. הידע הרב הנצבר בבית המדרש הוא זה שהביאו לקדמת הבמה ההלכתית בכל הנוגע לפסיקות בתחום חשוב זה. בראש בית המדרש עומד הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א מתלמידיו המובהקים של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל. בהכוונתו מצמיח בית המדרש תלמידי חכמים שידם רב להם בהלכות התלויות בארץ. אלו פועלים במסגרות שונות המעמיקות את הקשר של הציבור עם תחום חשוב זה.

הוצאה לאור

על יד בית המדרש פועלת הוצאה לאור של כתבי עת תורניים וספרות הלכתית ענפה בנושאי מצוות התלויות בארץ. במסגרת זו מוצאים לאור ספרים שונים במהדורות מוגהות ומהודרות על מנת לעודד את הלימוד בהם בבתי המדרשות בארץ ובעולם בבחינת תורה נאה בכלי נאה. הוצאת הספרים נועדה, בין היתר, לתת ביטוי משמעותי לתחום מצוות התלויות בארץ שמעטים ההוגים בו באופן שיטתי ומעמיק בעולם התורני. המהדורות מאירות העיניים לצד הפירושים המשולבים בהם קנו מקום של כבוד בקרב לומדי התורה בעולם הישיבות, מורי ההוראה, חקלאים, צרכנים וכל מעוניין.

לקטלוג הספרים לחץ כאן

מרכז מידע עולמי ובית הוראה ע"ש הרב רוזנברג זצ"ל

בית המדרש מפעיל מרכז מידע המאויש לאורך שעות היממה ומספק מענה לאלפי פונים בשאלות הלכתיות ומעשיות במהלך השנה. למרכז המידע פונים תלמידי חכמים המבקשים לעיין במקורות ההלכות, אנשי חינוך העוסקים בלימוד הלכות אלה ומעוניינים לקבל ייעוץ, אנשי מעשה הנדרשים להכוונה בעת עבודת השדה ועוד. התייחסות מיוחדת מקבלים משקי בית פרטיים הפונים בשאלות של הלכה למעשה בחיי היום יום וזקוקים לעזרה הלכתית ומענה מיידי. מגוון השאלות המגיעות למרכז המידע והייעוץ עצום והוא נוגע כמעט בכל תחום, עקב העומס הרב מעסיק בית המדרש רבנים ומורי הוראה מסביב לשעון.

לבית ההוראה- שאלות ותשובות לחץ כאן

מרכז חינוכי

על מנת להנחיל את ערכי מצוות התלויות בארץ ופרטי הלכותיהן לתלמידי מערכת החינוך בארץ ומחוצה לה, עוסק בית המדרש בפיתוח תכניות לימודיות, הפקת עזרי לימוד והפעלת מרכז למידה חדשני שכל עניינו הקניית למידה בנושא המצוות התלויות בארץ באופן חווייתי, אך מעמיק.. צוות הלכתי-פדגוגי מוציא לאור חוברות לימוד בנושאים שונים ושוקד על פיתוח מתמיד של מרכז הלמידה החווייתי המהווה אבן שואבת לתלמידים מכל רחבי הארץ. פעולות אלה, כך אנו מקווים, יציבו את לימוד מצוות התלויות בארץ בחזית הלימוד הישיבתי-תורני, לצד לימוד מסכתות רבות שנלמדות בעולם הישיבות דרך קבע. הביקור במרכז הלמידה שממוקם במבנה בית המדרש מהנה ומעשיר ומהווה כלי משמעותי להעברת הידע באופן סדור וממוקד. בנוסף לתכניות הלימוד המיוחדות שפותחו בביהמ"ד לתלמידי מערכת החינוך המקומית, מפעיל בית המדרש תכנית ייחודית המיועדת לתלמידים בחו"ל: "ארץ חמדה" הינה תכנית חדשנית שפיתחנו ללמידה מרחוק וכבר מועברת במספר לא מבוטל של מוסדות לימוד, בעיקר בארה"ב.

למידע נוסף אודות התוכניות החינוכיות לחץ כאן

מחקר אגרונומי

בית המדרש מעסיק אגרונומים מקצועיים שתרומתם ללימוד פרטי ההלכות של מצוות התלויות בארץ לא יסולא מפז. אלו מספקים ידע רב הדרוש ללימוד התורני. שכן, ללא בקיאות גדולה בתורת הצומח (אגרונומיה) מתקשים רבים מן התלמידים להבין את תהליך הגידול ואת ההשלכות ההלכתיות הנובעות מכך. את המידע המחקרי אודות הצמחים והקרקע מקבלים תלמידי בית המדרש מן החוקרים האמונים על הצד המדעי. באמצעות המחקר האגרונומי, מפותחים- לא אחת, פתרונות הלכתיים המאפשרים שמירה על ההלכה מחד, ועמידה בתנאי התחרות של העת המודרנית מאידך.

פרסומים לציבור הרחב

בית המדרש מוציא מעת לעת עדכונים לציבור הרחב. פרסומים העוסקים בחידושים בתחום החקלאות, הנחיות לבעלי מקצוע ולבעלי גינות פרטיות, שאלות ותשובות בנושאים הלכתיים שונים ועוד. במסגרת זו מופעל אתר אינטרנט זה העשיר במידע המיועד לציבור בארץ ובעולם. בין הפרסומים שיוצאים מבית המדרש ניתן למצוא הנחיות לקיום שנת השמיטה בגינות פרטיות, הנחיות לרשויות, חקלאים, משקים פרטיים וכד'. לצד אלה יוצאים מפעם לפעם עדכונים חשובים לטובת הציבור, פסיקות וחידושים ועוד, וכן בטאון "הליכות שדה"המשמש במה לרבנים ות"ח להעלות נידונים ונושאים הלכתיים אקטואליים, יוצא לאור על ידי בית המדרש במתכונת דו חודשית.

לגיליונות "הליכות שדה" לחץ כאן

להודעות ועידכונים לחץ כאן