קטלוג הספריםעל יד בית המדרש פועלת הוצאה לאור של כתבי עת תורניים וספרות הלכתית ענפה בנושאי המצוות התלויות בארץ. במסגרת זו מוצאים לאור ספרים שונים במהדורות מוגהות ומהודרות על מנת לעודד את הלימוד בהם בבתי המדרשות בארץ ובעולם בבחינת תורה נאה בכלי נאה.

להורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


חדש! תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"ב

רבני בית המדרש

ח"א- פרקים ד' - ו' מהדורת קרן רא"ם נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א על הדף

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – תרומות (ח"ב)

רבני בית המדרש

פרקים ו'- י"א מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב אבנר זומר שליט"א והרב יצחק

מחיר: 80 ₪

מבוא לשביעית

הרב אליקים שלנגר שליט"א

ספר חובה לכל מבקש להיכנס ולעיין בשערי הלכות שביעית ממקורן ועד פסיקתן.

מחיר: 35 ₪

הליכות שביעית

צוות מקצועי בלווי רבני בית המדרש

החוברת כוללת את כל הלכות שביעית בשילוב עבודות ושאלות מעשיות להבנת החומר הנלמד

מחיר: 18 ₪

גינוני שביעית

רבני בית המדרש

חוברת בהירה וערוכה בצורה גרפית הכוללת בתוכה הנחיות לטיפול בגינות הנוי בשנת השמיטה.

מחיר: 12 ₪

תלמוד ירושלמי – שביעית ח"ב

רבני בית המדרש

שביעית ח"ב- פרקים ו' - י' מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב ע"י הרב מרדכי

מחיר: 80 ₪

ישא יוסף ח"ה- שביעית

הגר"י אפרתי שליט"א

פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבנו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. נכתב ע"י תלמידו-

מחיר: 35 ₪

תלמוד ירושלמי – ביכורים

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב שובאל בן שלמה שליט"א. על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – ערלה

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך ונכתב על ידי הרב יוסף שלמה סטפנסקי שליט"א. על הדף הובאו: שינויי

מחיר: 80 ₪

תלמוד ירושלמי – חלה

רבני בית המדרש

מהדורת קרן רא"ם נערך וכתב על ידי הרב ישראל משה פריד שליט"א על הדף הובאו:

מחיר: 80 ₪