כלאייםחדש!! חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

Rabbi Shmuel Pliskin

"שדך לא תזרע כלאים" "You Shall Not Plant Your Fields as Mixed Species" A Concise

מחיר: 10 ₪

חוברת קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם – חדש!

בעריכת הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם. החוברת כוללת דיני הרחקה בין מיני צמחים, טבלת

מחיר: 6 ₪

משפטי ארץ

אוצר הלכות א"י - הלכה למעשה, מהדורה חדשה - מהדורת פרידמן

אוצר בלום של כל פרטי ההלכות של המצוות התלויות בארץ הנוגעות למעשה פרי

מחיר: 80 ₪