קטלוג הספריםעל יד בית המדרש פועלת הוצאה לאור של כתבי עת תורניים וספרות הלכתית ענפה בנושאי המצוות התלויות בארץ. במסגרת זו מוצאים לאור ספרים שונים במהדורות מוגהות ומהודרות על מנת לעודד את הלימוד בהם בבתי המדרשות בארץ ובעולם בבחינת תורה נאה בכלי נאה.

להורדת הקטלוג המלא לחץ כאן


ירושלמי תרומות חלק א' – חדש!!

רבני בית המדרש

פרקים א-ה מהדורת קרן רא"ם ביאור הירושלמי בשפה ברורה וקולחת בליווי הערות והרחבות להוגים ומעיינים, ועליהם פירוש הגאון מוילנא לירושלמי וליקוט דברי

מחיר: 80 ₪

חדש!! חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

Rabbi Shmuel Pliskin

"שדך לא תזרע כלאים" "You Shall Not Plant Your Fields as Mixed Species" A Concise Guide to the Laws of KELAIM The Necessary Separations

מחיר: 10 ₪

חוברת קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם – חדש!

בעריכת הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

קיצור הלכות כלאי זרעים וכרם. החוברת כוללת דיני הרחקה בין מיני צמחים, טבלת הרחקות, שיעור הרחקות בעציצים ובאדניות, ומבוא לכלאי גפן

מחיר: 10 ₪

חוברת תרו"מ

הרב שאול רייכנברג שליט"א

חוברת הכוללת הלכות הפרשת תרומות ומעשרות במטבח הביתי, החוברת יצאה לאור גם בשפה האנגלית.

מחיר: 12 ₪

משפטי ארץ

אוצר הלכות א"י - הלכה למעשה, מהדורה חדשה - מהדורת פרידמן

אוצר בלום של כל פרטי ההלכות של המצוות התלויות בארץ הנוגעות למעשה פרי עמלם של הרב שאול רייכנברג (שביעית, ערלה, חלה,

מחיר: 80 ₪

הלכה למעשר

צוות מקצועי בלווי רבני בית המדרש

חוברת להנחלת הלכות תרו"מ לתלמידות כתובה בלשון ברורה ומעניינת ומיועדת לכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. החוברת כוללת עבודות, מדבקות ושקף המסביר

מחיר: 12 ₪

כפתור ופרח

אשתורי הפרחי רבם של הרמב"ן ובעל ספר התרומות.

הספר היחיד מרבותינו הראשונים המקיף את ההלכות הנוגעות למצוות התלויות בארץ. נדפס מחדש לאחר הגהה עפ"י כמה כת"י בתוספת מראי מקומות,

מחיר: 130 ₪

לוח מועדים לשמיטה

המכון לחקר החקלאות- ד"ר משה זקס

לוח תאריכים לקדושת שביעית ואיסור ספיחין לשנת השמיטה תשע"ה. קדושת שביעית- יבול הגדל בארץ ישראל בשנת השמיטה. לדעת החזו"א גם יבול הגדל אצל

מחיר: 10 ₪

דברי שיר – חלה – חדש!!!!

הרב שאול רייכנברג שליט"א

 ביאור תמציתי ובהיר על המשניות עם הפניות לליבון הסוגיות בתוספת עיקרי ההלכה כפי העולה מהמשנה ומפרשיה, ערוכים ביד הגאון רבי שאול

מחיר: 28 ₪

חדש! תלמוד ירושלמי – כלאיים ח"ב

רבני בית המדרש

ח"א- פרקים ד' - ו' מהדורת קרן רא"ם נערך ע"י הרב שמחה אידלשטיין שליט"א על הדף הובאו: שינויי נוסחאות, ילקוט ראשונים, ביאורי הגר"א וכרמי

מחיר: 80 ₪
1 2 3 5