מידע ועדכונים הלכתייםאיסור כלאים

מתוך ההודעה למנויים לחודש כסלו

איסור כלאים הוא איסור כולל שלא לערב שני מינים ביחד. במצוות התלויות בארץ מצאנו שלושה סוגי כלאים: א. כלאי זרעים ב. כלאי אילן [הרכבה] ג. כלאי הכרם. אמנם, איסור כלאים קיים גם בבהמות (שלא להרביע מין על שאינו מינו וכן שלא לחרוש בשור וחמור יחדיו) וכן בבגדים (שלא ללבוש שעטנז – בגד שנטווה מצמר ופשתים

קרא עוד >>

ברכת שהחיינו בראש השנה

בקידוש ליל שני של ראש השנה נוהגים להניח פרי חדש ולכוון בברכת שהחיינו שבקידוש גם על יום טוב של ראש השנה וגם על הפרי החדש. הטעם שעושים כן הוא כדי לצאת ידי הדעה הסוברת שהיום השני של ראש השנה אינו חייב בברכת שהחיינו מאחר שכבר בירכו אותה אתמול ביום הראשון (שו"ע סי' ת"ר ס"ב). גם

קרא עוד >>

חוברת לתלמידים הלכה למעשר – שנת תשע"ז

לאור ההצלחה הרבה בשנים עברו של לימוד תרומות ומעשרות בבתי הספר לבנות הקדימו רבים מהמוסדות ורכשו את חוברת הלימוד 'הלכה למעשר'. בעזרת חוברת זו לומדות התלמידות הלכות תרומות ומעשרות בצורה יסודית ומעמיקה. עלות החוברת סמלית – 7 ש"ח בלבד. כל מורה זכאית לקבל בחינם את המדריך למורה. למוסדות הלימוד בירושלים יינתנו חוברות הלימוד ללא עלות

קרא עוד >>