מידע ועדכונים הלכתייםחדש באתר!! ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר!!

לתשלום בכרטיס אשראי מנוי לשנה – 60 ש"ח מנוי לשנתיים – 100 ש"ח מנוי לשנה אברך וגמלאי – 45 ש"ח מנוי לשנתיים אברך וגמלאי – 80 ש"ח לתרומות

דף מידע – קיץ תשע"ז

דף מידע קיץ תשעז

הודעה לתועלת הציבור – ניסן תשע"ז

הודעה לתועלת הציבור ניסן תשעז  

חדש!!! לוח אחוזי ערלה קיץ תשע"ז

להורדה לוח ערלה לפירות קיץ תשעז

חדש!!! "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

להאזנה לשיעורים – http://bhl.org.il/category/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/ לפרטים נוספים להזמנת שיעור – http://bhl.org.il/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA/ להזמנת שיעורים –  בטל' 026488888

1 2 3 8