שביעיתמצוה על המלווה לשמט (לעזוב) את החובות בשנת השמיטה ביד הלווה ולא לתבוע אותם ממנו.

מצוה להשבית את מלאכת הקרקע במשך כל שנת השבע- שנת השמיטה. כמו כן יש להפקיר את כל היבול שגדל בשנה זו. בפירות השייכים לשנה השביעית נוהגים דינים מיוחדים המתייחסים לקטיפתם, לאכילתם ולשמירת קדושתם.