ארכיון שיעוריםיום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

השאלות ההלכתיות בפטריות

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת הפעילות "שיעורים בישובים – בתרומות ומעשרות"

הלכות חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

הלכות חלה

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת

ערלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שאלות ערלה בזנים חדשים

יום עיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

כלאי זרעים בגינה, בבית, בעציצים ובנבטים

תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי שאול ריכנברג שליט"א

שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדר קרן המעשרות).