כלל המצוות התלויות בארץיום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שמעון גלאי

שיעור בענייני מצוות התלויות בארץ

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב ישראל בונים שרייבר

השאלות ההלכתיות בהפרשה בחנויות ובשווקים

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב שאול רייכנברג שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות ללא הבנת נוסח ההפרשה

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב נתן זוכובסקי

ערלה באילן שגדל מאליו בחצר בעל הבית

יום עיון ניסן ע"ח

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

ערלה באננס וספק ערלה בחו"ל

הלכות חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

הלכות חלה

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת

1 2