ארכיון שיעוריםיום עיון ניסן ע"ז

הגאון רבי צבי וובר שליט"א

הפרשה מן המוקף

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תרו"מ באכילת ארעי – בחצר הבית, צימר ובקטיף חוויתי

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

הפרשה תרו"מ מפירות שבבעלות נכרי

יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

השאלות ההלכתיות בפטריות

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת הפעילות "שיעורים בישובים – בתרומות ומעשרות"

הלכות חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שמעון גלאי שליט"א

הלכות חלה

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי דניאל וולפסון שליט"א

שיעור סיום

חלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א

השוכח להפריש חלה בערב שבת

1 2 3 4