חדש!! חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

חדש!! חוברת הלכות כלאים בשפה האנגלית

Rabbi Shmuel Pliskin

מחיר: 10 ₪

"שדך לא תזרע כלאים"
"You Shall Not Plant Your Fields as Mixed Species"
A Concise Guide to the Laws of KELAIM
The Necessary Separations Between Different Types of Plants

Adapted into English by Rabbi Reuven Butler