שיעורים בתרומות ומעשרות ע"י רבני בית המדרש

לקראת חודש שבט רבני בית המדרש ישמחו להגיע לישובכם

ולמסור שיעור בתרומות ומעשרות

לפרטים ניתן לפנות למזכירות בית המדרש
בדוא"ל bhl@bhl.org.il
בטלפון 026488888