על משמר השביעית – הופכים ברכה לקללה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א והגאון רבי מרדכי נגארי שליט"א

להורדת המאמר –

על משמר השביעית – הופכים ברכה לקללה