מדריך לציבור: מתי מסתיימת שנת השמיטה במטבח שלך? (כתבה מעיתון יתד נאמן, כ"א במרחשון)

קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית

להורדת הכתבה –

קדושת שביעית בסל ירקות של שמינית