ימי העיון של בית המדרש – ניסן תשע"ח

בני ברק

יום שני כ"ד בניסן בניסן תשע"ח (9.04.2018 למנינם)

בבית כנסת "נחלת משה"

רח' מלצר 36

בני ברק

ירושלים

יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ח (10.04.2018 למנינם)

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות – אמונת אי"ש"

רח' המלמד 1 בכניסה להר נוף

ירושלים

הזמנה ליום עיון תשע"ח