הזמנה ליום העיון תשרי תשע"ט

ירושלים – 

יום ראשון כ"ח תשרי תשע"ט (07/10/2018 למנינם)

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות – אמונת אי"ש" – רח' המלמד 1 ת.ד. 34057 (בכניסה להר נוף) ירושלים.

ירושלים –

יום שני כ"ט תשרי תשע"ט (08/10/2018 למנינם)

בבית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36, בני ברק.

(פרוט התכנית בהזמנה)

להורדת ההזמנה –

הזמנה