גם אלו אשר משתמשים בנוסח הפרשת תרומות ומעשרות מוכרחים לדעת פרטים נוספים בטרם יברכו את ברכת מעשר. בית המדרש להלכה בהתיישבות בראשות הרב אפרתי מציג בפניכם מספר כללים נחוצים

ברכת מעשר הייתה ברכה שבמשך אלפי שנים מעטים היו היהודים שזכו לקיים אותה. מן הראוי שאנו, הדור שזכה לשוב ולהוציא מפיו את המילים הללו, ברכת מעשר, נדע לעשות זאת כראוי ובאופן הנכון.

ובכן, ברכת מעשר יכולה להיאמר אך ורק תחת מספר תנאים. הראשון שבהם הוא כמובן: המצווה. ולא רק קיום ההפרשה מחמת הספק או מכח הידור הלכתי. ברכת מעשר נאמרת אך ורק בתנאי שחלה חובה מן התורה להפריש את המעשר.

במקרים רבים, לא חלה כלל חובה להפריש מעשר. למשל – כאשר אנחנו נמצאים בפרדס ומעוניינים לאכול שם פריט בודד שקטפנו מהעץ.

בנוסף, אם מדובר בפירות שאיננו יודעים את מקורם ואיננו יודעים האם הופרשו תרומות ומעשרות. ברכת תרומות ומעשרות נאמרת רק אם באופן ודאי טרם הופרשו תרומות ומעשרות.

ברכת מעשר

 

מתי מברכים ברכת מעשר?

על מנת לזכות בברכה, חשוב לקיים את המצווה כתיקנה. במקור, משמעות המצווה היא להפריש תרומות ומעשרות, ומאוחר יותר להעניק אותם לכהן וללוי. כיום, מאחר ואין לנו ודאות על זהות הכהנים והלוויים, אנו מסתפקים בחלק הראשון בלבד: הפרשה. החלק השני, של הנתינה, מתחלק לשניים: החלק המיועד לכהנים נשרף, נזרק או נאבד. החלק המיועד ללוויים נותר אצלנו. אין כל מניעה להשתמש בו ולאכול אותו, ואין כיום שום לוי שיכול להוכיח בעלות על המעשר פירות.

 

 

ברכה על מעשרות

 

הדבר שונה לגבי תרומה. שם חל איסור מן התורה לאכול תרומה המיועדת לכהן. לכן אנחנו לוקחים ביד חלק קטן (מעט יותר מאחוז) אשר מהווה הן את התרומה שעלינו לתת לכהן, והן את החלק שאותו אמור היה הלוי להעניק לכהן. את חלקי אלו עלינו לשרוף או לאבד בכל דרך שהיא. אין לאכול את זה בשום אופן.

ברכת המעשר נאמרת סמוך להפרשה, ומעט לפניה. ניתן למצוא את נוסח ברכת מעשר בצמוד לנוסח הפרשת תרומות ומעשרות.

 

שוב חזרנו לארץ ישראל, זכות שהיא גם חובה. הזכות שמחייבת אותנו בהקפדה על מצוותיה ועל הברכות המיוחדות להן אנו זוכים עימה.

באמצעות הצטרפות כמנוי לקרן המעשרות יכול כל אדם לבצע את הפרשת התרומות והמעשרות באופן פשוט וקל. להורדת טופס הצטרפות לקרן המעשרות לחצו כאן

מנוי לשנה – 60 ש"ח

מנוי לשנתיים – 100 ש"ח

מנוי לשנה אברך וגמלאי – 45 ש"ח

מנוי לשנתיים אברך וגמלאי – 80 ש"ח

לתרומות