תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר (סדרי קרן המעשרות)

הורדת שיעור