רשימת הכוללים

רשימת הכוללים

בית המדרש להלכה בהתיישבות הוקם כדי להעמיק את הידיעות בנושא המצוות התלויות בארץ לאחר קרוב לאלפים שנה בהן לא ניתן היה לקיימן. בראש ובראשונה נדרש לימוד מעמיק של תלמידי חכמים השוקדים על הסוגיות בש"ס ובפוסקים, בבלי וירושלמי, ראשונים ואחרונים ומהם תצא ההוראה לכלל ישראל. על יד בית המדרש המרכזי פועלים כחמשה עשר כוללי-לימוד ברחבי הארץ שעיקר מגמתם עיסוק בסוגיות אלה. למעלה ממאתיים וחמישים תלמידי חכמים שוקדים על תלמודם ומהווים כתובת עבור כלל הציבור בנושא המצוות התלויות בארץ. בין הפונים אלינו נמנים רבנים ומורי הוראה, חקלאים, בעלי בתים ועקרות בית. כוללים אלו מפיצים את תורתה של ארץ ישראל בארץ ומחוצה לה. בראש המפעל החשוב עומד הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א שמשך שנים ארוכות היה תלמידו ויד ימינו של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל ונושא זה הוא בבת-עינו.

כולל בוקר "מאור יצחק"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב הרב סטאר

ע"ש הרב יעקב יצחק בודנר ז"ל

כולל אחה"צ "קנין אברהם"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב דרייפוס

ע"ש הר"ר אברהם הררי ז"ל

כולל ערב "בית הלל"

גאולה, ירושלים

ראש הכולל – הרב בנימין דרייפוס

לע"נ הרב הלל ב"ר יהושע זצ"ל

 

כולל ערב "אהל אברהם ומשה"

רמת שלמה, ירושלים

ראש הכולל – הרב אלחנן ברונר

להצלחת אברהם בן רות פיצ'וטו ומשפ'
ולהצלחת משה בן רות פיצ'וטו ומשפ'

כולל ערב "בית מאיר ומרדכי"

ביתר עילית

ראש הכולל – הרב דוד הירשמן

ע"ש הרה"ח ר' מאיר אריה ובנו הרה"ח ר' מרדכי רייז ז"ל

כולל ערב "בית נתן אהרן מרדכי"

קרית ספר, מודיעין עילית

ראש הכולל – הרב רבינוביץ

להצלחת נתן אהרן מרדכי בן ליאו חיים רבינוויץ ומשפ'

כולל ערב "אהל שרה"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב גלעדי

ע"ש מרת שרה עליזה טובה הררי ע"ה

 

כולל ערב "זכרון נתן אהרון"

ארזי הבירה, ירושלים

ראש הכולל – הרב רוט

לע"נ ר' נתן אהרן ב"ר משה שמואל שטרן ז"ל

 

כולל ערב "בית אברהם"

הר נוף ירושלים

ראש הכולל – הרב מאירוביץ

להצלחת אברהם בן רחל דיין ואברהם בן שרה כפיף
ולהצלחת כל השותפים.

לע"נ מנחם בן אליס מזר ז"ל

כולל ערב "משכן רותם"

בית שמש

ראש הכולל – הרב בצלאל גודלבסקי

ע"ש הר"ר שכנא רותם ז"ל

כולל ערב "משכן שילה"

נוה יעקב, ירושלים

ראש הכולל – הרב רוטנברג

ע"ש ד"ר שלמה ליפשיץ ז"ל
ולע"נ הרב שמואל יצחק שטרן ז"ל

 

כולל ערב "משנת משה"

אחוזת ברכפלד, מודיעין עילית

ראש הכולל – הרב צימרמן

ע"ש הר"ר משה ריינמן ז"ל

כולל ערב "צמד לציון"

רמות א', ירושלים

ראש הכולל – הרב פלאם

להצלחת דניאל עזרא בן לאה סבא ומשפחתו
משה בן לאה סבא ומשפחתו
ציון דוד בן פורטנה שרם ומשפחתו
ציון דוד בן פלורה שושנה שרם ומשפחתו

כולל משכימי קום "זכרון משה"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב גלעדי

לע"נ הרב משה יוסף בן הרב שמעיהו זצ"ל

כולל ימי שישי ושבת "תרומת כהן"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב איתמר

לע"נ הרה"ג הרב קלמן כהנא זצ"ל

כולל יום שישי "דעת משה"

הר נוף, ירושלים

ראש הכולל – הרב ועקנין

ע"ש הר"ר משה הגר ז"ל